Οικοσελίδα
Ιστορικό / Καταστατικό
Εκδηλώσεις
Υποτροφίες
Δημητράκης Κουμαντάρης
Χρήσιμες Συνδέσεις
Επικοινωνία

Σκοποί του Ιδρύματος

  1. Η προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής, επιστημονικής, ακαδημαϊκής και πολιτιστικής προόδου της πόλης της Αραδίππου και της διασποράς της.
  2. Η προώθηση της Συνεργασίας με όλους τους φορείς που στοχεύουν στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, επιστημονική, ακαδημαϊκή και πολιτιστική πρόοδο της πόλης της Αραδίππου και των ανθρώπων της διασποράς της.
  3. Η παροχή υποτροφιών (και βραβείων) σε μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και αξιέπαινους αυτοδίδακτους εκπροσώπους των τεχνών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, π.χ. Ελλάδα, Αγγλία, Αυστραλία κ.τ.λ.
  4. Προκήρυξη διαγωνισμών ερευνητικών υποτροφιών σε θέματα επικεντρωμένα στους σκοπούς του Ιδρύματος.
  5. Η οργάνωση επιμορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  6. Να δέχεται δωρεές και επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα προς επίτευξη των σκοπών του.
  7. Η παροχή οικονομικής, τεχνικής ενίσχυσης σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης της Αραδίππου, κατά την κρίση της Διοίκησης του Ιδρύματος.
  8. Η προκήρυξη και παροχή υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές της πόλης της Αραδίππου και της Διασποράς κατά την κρίση της Διοίκησης του Ιδρύματος.